funkcionálně.cz

Přední český blog o funkcionálním programování, kde se o funkcionálním programování nepíše
««« »»»

Play! framework

16. 12. 2012 (před 7 lety) — k47

Před pár dny na vý­rob­ním blogu Et­ne­tery (pro které tak trochu evan­ge­li­zuji Scalu) vyšel můj článek o webo­vém fra­meworku Play!. Pokud se chcete v re­ál­ném čase po­dí­let na skvělé re­al­time bu­douc­nosti re­al­time webu, roz­hodně byste si ho měli pře­číst.

@kaja47, kaja47@k47.cz, deadbeef.k47.cz, starší články