funkcionálně.cz

Přední český blog o funkcionálním programování, kde se o funkcionálním programování nepíše
««« »»»

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o promise, yield a generátorech v PHP, ale báli jste se zeptat

15. 8. 2013 (před 6 lety) — k47

Tuhle sobotu jsem na php brno před­ná­šel o tom jak využít klí­čové slovo yield a ge­ne­rá­tory z PHP 5.5 ve spo­jení s pro­mise a asyn­chron­ním pro­gra­mo­vá­ním. Podle mě jde o za­jí­mavé téma i když je po­ně­kud high-level. Tady jsou slajdy z před­nášky, i když ne­tu­ším, jestli z nich bude někdo moudrý, pro­tože moje modus ope­randi je na slajdech mít jenom kryp­tické body ke kterým podám (někdy také kryp­tické) vy­svět­lení.

slajdy

@kaja47, kaja47@k47.cz, deadbeef.k47.cz, starší články