funkcionálně.cz

Přední český blog o funkcionálním programování, kde se o funkcionálním programování nepíše
««« »»»

How to sort out your life in O(n) time

29. 4. 2016

slides

@kaja47, kaja47@k47.cz, deadbeef.k47.cz, starší články