funkcionálně.cz

Přední český blog o funkcionálním programování, kde se o funkcionálním programování nepíše
««« »»»

Dobrý odhad vydá za tisíc přesných počtů

16. 11. 2017 — k47

Pů­vodně jsem chtěl napsat něco obec­ného o prav­dě­po­dob­nost­ních al­go­rit­mech a uži­teč­nosti rych­lých odhadů, ale nemám na to sílu. Místo toho jsem vybral pár článků a paperů, které se týkají tématu, roz­tří­dil je na obecné a ty o Bloom fil­trech, Hy­per­Lo­gLo­gách, Count-min ske­čích a další. Tady to máte:

obecné

Bloom

Hy­per­Lo­gLog

Count-min sketch

Lo­ca­lity sensi­tive ha­shing

ostatní

místní

@kaja47, kaja47@k47.cz, deadbeef.k47.cz, starší články