funkcionálně.cz

Přední český blog o funkcionálním programování, kde se o funkcionálním programování nepíše
««« »»»

Dobrý odhad vydá za tisíc přesných počtů

16. 11. 2017

Původně jsem chtěl napsat něco obecného o pravděpodobnostních algoritmech a užitečnosti rychlých odhadů, ale nemám na to sílu. Místo toho jsem vybral pár článků a paperů, které se týkají tématu, roztřídil je na obecné a ty o Bloom filtrech, HyperLogLogách, Count-min skečích a další. Tady to máte:

obecné

Bloom

HyperLogLog

Count-min sketch

Locality sensitive hashing

ostatní

místní

@kaja47, kaja47@k47.cz, deadbeef.k47.cz, starší články