funkcionálně.cz

Přední český blog o funkcionálním programování, kde se o funkcionálním programování nepíše
komentáře článku 

SLICKText komentáře


Jiří Knesl (2013-01-27 08:42)
Nevíte, jestli existuje něco podobného i pro Clojure? Tedy možnost pracovat s databází jako s obyčejnou datovou strukturou.


k47 (2013-01-30 23:23)
O ničem nevím, ale když vezmu v potaz jak je Clojure flexibilní jazyk (+makra samozřejmě), nepochybuji, že něco takového existuje/vzniká.


v6ak (2013-01-28 10:08)
Jiří Knesl: To nevím, ale neměl by být problém k tomu napsat wrapper, pokud se Clojure spustí nad JVM:
* Scala se kompiluje do celkem přirozeného bytecode. Výjimkou jsou speciální znaky v identifikátorech, například znak '=' se přeloží jako "$eq", '#' se přeloží jako "$hash" apod. Metoda s názvem "someValue_=" (tedy běžný setter ve Scale) se přeloží jako "someValue_$eq". Bližší představu lze získat pomocí nástroje javap.
* Interoperabilita Clojure s JVM tu je: http://clojure.org/java_interop
* Nezkoumal jsem to moc, ale možná i Clojure bude umět Scalovské konvence se speciálními znaky ($eq, $hash, $plus, ...) a půjde to ještě přirozeněji.
* Lambda funkce jsou ve Scale scala.FunctionN, kde N je počet parametrů. Tuto část wrapperu bych ale psal spíše ve Scale. Obecně všechny Scalové traity (možná bude pár výjimek) je lepší implementovat ve Scale. Nebo můžeme udělat abstract class AbstractFunction2[-T1, -T2, +R] extends Function2[T1, T2, R] a dědit z AbstractFunction2.
* Možná bude potřeba řešit implicití konverze, které Scala používá, ale Slicku se to nejspíš netýká.


k47 (2013-01-30 23:26)
Rozhodně by to *šlo*, JVM konec konců mluví jedním jazykem, ale nejsem si jistý jestli by to šlo *tak jednoduše*. SLICK se někde dost spoléhá na implicitní magii a to by se v Clojure, jak dynamickém jazyce, muselo nějak rafinovaně emulovat.


v6ak (2013-01-31 08:39)
Já myslel, že právě Slick moc implicitní konverze nepotřebuje. Ty používá dost Squeryl, ale u Slicku jsem myslel, že by se bez nich obešel.

Pak bych je spíš řešil v tom wrapperu ručně nebo je nechal vyřešit Scalovým kompilátorem. Psát automatické konverze pro Clojure by byl overkill - možná pro programátora a celkem určitě pro CPU, protože Clojure by to muselo řešit dynamicky za běhu, ne při kompilaci.

Navíc v dynamickém jazyce tyto automatické konverze mohou fungovat jen omezeně (neznáš typy parametrů). To by na 95 % tady nebyl problém (vzlášť při volání Scalového kódu), ale je dobré s tím počítat.


@kaja47, kaja47@k47.cz, deadbeef.k47.cz, starší články