funkcionálně.cz

Přední český blog o funkcionálním programování, kde se o funkcionálním programování nepíše
komentáře článku 

AnormText komentáře


v6ak (2013-04-29 20:17)
compose = skládat
composable = skládatelné /* fuj! */, skládačka /* to by asi šlo */


@kaja47, kaja47@k47.cz, deadbeef.k47.cz, starší články