funkcionálně.cz

Přední český blog o funkcionálním programování, kde se o funkcionálním programování nepíše
komentáře článku 

I ve Scale se dá psát rychlý generický kód za použití typeclassText komentáře


@kaja47, kaja47@k47.cz, deadbeef.k47.cz, starší články