funkcionálně.cz

Přední český blog o funkcionálním programování, kde se o funkcionálním programování nepíše
komentáře článku 

MonoidText komentáře


Drekin (2017-05-30 16:27)
Jedna hnidopišská poznámka: tvrzení „mnoho operací je komutativních, protože jsou zároveň idempotentní“ naznačuje, že z idempotence v monoidu plyne komutativita. Tak tomu ale není, protipříkladem je hloupý projekční monoid: x + y := x (leda by x byla 0, pak by se vrátilo y).


@kaja47, kaja47@k47.cz, deadbeef.k47.cz, starší články