funkcionálně.cz

Přední český blog o funkcionálním programování, kde se o funkcionálním programování nepíše

Typy

18. 9. 2015Jak JVM volá virtuální metody, jaká temná božstva musí vzývat, aby to bylo aspoň trochu rychlé
29. 4. 2015Bez typů se obejdeme, ale...
19. 8. 2014Types will carry you over the Monads
@kaja47, kaja47@k47.cz, deadbeef.k47.cz, starší články